Håndballstyret

Oppdatert etter årsmøte avholdt mars 2020

Leder (J2011) Hanne Kvitsand
Nestleder (J2010B) Kjell A. Skoglund
Sekretær (J2007B) May Britt Fløttum
Økonomiansvarlig (G2011) Tina B. Aune
Sportslig leder (G2006) Kristin Flønes-Eigeland
Dugnadsansvarlig 1 (J2007E) Tove Lindsethmo
Dommerkontakt (G2009/G2008) NN
   
Varamedlemmer  
Nestleder sportslig utvalg (J2009B) Anders Ødegård
Materialforvalter (J2005) Trine Myklebost
Dugnadsansvarlig 2 (J2008) Unn Nergård
   

Dommerkontakt mangler foreløpig.