Håndballstyret

Leder (J2011 – p.t. i permisjon) Hanne Kvitsand
Nestleder (J2010B) Kjell A. Skoglund
Sekretær (J2007B) May Britt Fløttum
Økonomiansvarlig (G2011) Tina B. Aune
Sportslig utvalg – eldre lag (G2006) Kristin Flønes-Eigeland
Sportslig utvalg – yngre lag (J2009B) Anders Ødegård
Dugnadsansvarlig 1 (J2007E) Tove Lindsethmo
Dommerkontakt (G2008) Katrine Frøseth Wigum
   
Varamedlemmer  
Materialforvalter (J2005) Trine Myklebost
Dugnadsansvarlig 2 (J2008) Unn Nergård