Håndballstyret

Styresammensetning etter årsmøtet 07.03.2022:

Leder Marte Ibsen
Nestleder (J2011 og G2013) Martin Resell
Sekretær   
Økonomiansvarlig (G2012) Nina Økstad
Sportslig utvalg – eldre lag Anne Marit Lervåg
Sportslig utvalg – yngre lag  Hans Christian Jacobsen
Dugnadsansvarlig 1 (G2009 og J2015) Frode Reinertsen
Dommerkontakt (G2008 og J2010) Katrine Frøseth Wigum
Materialforvalter (J2009) Anne Marit Lervåg
Dugnadsansvarlig 2 / vara  John Andre Thran
Avdelingens representant i referansegruppen for Eberg idrettspark May Britt Fløttum 
 • Kontaktdetaljer:
 • Leder: Marte Ibsen, marte@bugatti.no, tlf. 45600177
 • Nestleder: Martin Resell osterdalhandel@gmail.com tlf 
 • Sekretær: 
 • Økonomiansvarlig: Nina Økstad, nina.okstad@icloud.com, tlf. 90662121
 • Sportslig leder eldre lag: 
 • Sportslig leder yngre lag: Hans Christian Jacobsen hans.c.jacobsen@gmail.com
 • Dugnadsansvarlig 1: 
 • Frode Reinertsen, frode.reinertsen@gmail.com, tlf. 99640704
 • Dugnadsansvarlig 2: john.andre.tran@gmail.com
 • Dommerkontakt: Katrine Frøseth Wigum, katrinewigum@gmail.com, tlf. 92027987
 • Materialforvalter: Anne Marit Lervåg annema82@gmail.com