Klubbhåndboka

Klubbhåndboka er et viktig verktøy og styringsdokument som sier noe om hvordan vi ønsker å ha det i Freidig Fotball. Her finner du stillingsinstrukser til styret, ansatte og andre frivillige. 

Første klubbhåndbok for fotballavdelinga ble laget i 2015, og den skal revideres i løpet av 2019. Vi tar forbehold om endringer i klubbstrukturen etter den ble skrevet.