Innkalling til Årsmøte

Årsmøtet finner sted:

Dato: 26.02.2020
Tid: 20:00
Sted: Freidighuset, Storstua

Eventuelle forslag til saker kan sendes til:  post@freidighandball.no
Frslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøtet, det vil si 12.februar.

Fullstendig saksliste, årsberetninger, regnskap og budsjett vil være tilgjengelig på www.freidighandball.no senest 19. februar.