Innkalling til årlig møte i Freidig håndball

Årlig møte finner sted:

Dato: mandag 7. mars 2022
Tid: 19:00
Sted: Freidighuset, Storstua

Eventuelle forslag til saker kan sendes til:  post@freidighandball.no
Forslag til saker må være oss i hende senest en uke før møtet, det vil si mandag 28. februar. Bruk malen som ligger som vedlegg til innkallingen.

Fullstendig saksliste, årsberetning 2021, regnskap og budsjett vil være tilgjengelig på denne siden senest fredag 4. mars.