Foreldrevett

Freidig ønsker seg stort engasjement på tribunen og oppfordrer foreldre, foresatte, søsken, besteforeldre, tanter, onkler, naboer og venner til engasjement. For å gjøre det enklere å være engasjert på sida så viser vi til foreldrevettreglene som er gode kjøreregler for engasjement. 

Freidigforeldre har en svært viktig rolle i Freidig Håndball, både som engasjerte trenere, holdningsskapere overfor egne og andres barn, som engasjerte supportere på sidelinjen, og som olje i maskineriet for å få en breddeidrettsklubb til å fungere.

  • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres håndballens og klubbens verdisyn. 
  • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 
  • Gi oppmuntring til alle spillerne i med – og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i håndballfamilien lenge. 
  • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 
  • Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  • Det er ditt barn som spiller håndball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! 

Dette er hovedreglene for godt vett og engasjement på siden og tribunen. Det er selvsagt lov til å engasjere seg som f.eks. sosialt ansvarlig for foreldregruppa.