Dommer i Freidig

Det å være barnekampleder eller dommer er svært utviklende, spennende og en god inntektskilde for ungdommen

Freidig håndball ønsker å sikre god rekruttering av nye barnekampledere og dommere til klubben

Alle som er 15 år eller eldre kan melde seg på barnekampleder kurs, gjerne sammen med en makker som en har lyst til å dømme sammen med. Kursene er gratis og en får veiledning og oppfølging av klubbens Dommeransvarlige.

Oversikt over Kurs i regionen finnes her. Påmelding via min idrett

Alle dommere i klubben må løse lisens. Dette fungerer på samme måte som når du er spiller. Som dommer kan du få lisensen refundert under visse forutsetninger.

Dommere utvikler ofte en bedre forståelse av spillet og synes det er både spennende og utviklende å lede og veilede barn og ungdom i håndballkamper.