Digitalt årlig møte (årsmøte 2020) avholdt i Freidig håndball

Møtet ble avholdt på Teams onsdag 10. mars kl. 19.30 – 21.30.

Nedenfor ligger årsmøteprotokoll, innkallingen og underlaget for møtet.

Årsmøtepapirene ble lagt ut her 3.3.2021. Eventuelle oppdateringer i ettertid er angitt i parentes bak hvert dokument.

Styret i Freidig håndball

Signert årsmøteprotokoll 10.3.2021

Årsmøtepapirer:

Innkalling til møtet: innkallingsbrevet.

Saksliste inkl. valgkomitéens innstilling og forslag til disponering av overskudd (8.3.21: tilføyd slide 9, 15 og 16. 10.3.21: presisert forretningsorden i sak 7 og tilføyd sak 10.4 om aktivitetsavgift)

Årsberetning 2020 (8.3.21: oppdatert trenerliste J2011)

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Revidert sportslig plan (9.3.21: oppdatert kap. 5 og mindre justeringer)

Samarbeidsavtale med Strindheim

Årsberetning J2005

Årsberetning J2007 Blussuvold/Rosenborg

Årsberetning J2007 Berg / Blussuvold

Årsberetning J2008 Berg / Eberg

Årsberetning J2009Eberg

Årsberetning J2010 Berg

Årsberetning J2010 Eberg

Årsberetning J2011 Berg / Eberg (tilføyd 8.3.21)

Årsberetning J2012 Berg

Årsberetning J2012 Eberg

Årsberetning J2013 Berg

Årsberetning J2013 Eberg

Årsberetning G2006 Blussuvold / Rosenborg

Årsberetning G2008 Berg / Eberg

Årsberetning G2009 Berg / Eberg / Singsaker

Årsberetning G2010 Berg / Eberg

Årsberetning G2012 Berg / Eberg

Årsberetning G2013 Berg