Innkalling til digitalt årlig møte (årsmøte) i Freidig håndball

Onsdag 10. mars kl. 19.30 – 21.30 på Teams.

Viktige instruksjoner om påmelding, stemmerett og kontaktdetaljer finner du i selve innkallingsbrevet, pluss en mal for å stille forslag som ønskes behandlet. Husk fristen for å sende inn forslag, 24. februar.

Velkommen!

Styret i Freidig håndball