Den gode treningen

Hvordan tilrettelegger man for å skape en best mulig utvilkingsarena på trening? 

Utstyr
Alle lag skal ha nødvendig utstyr tilgjengelig til trening – både sommer og vinter. I containeren nederst på banen finnes 3-er, 4-er og 5-er baller, småmål, vester i alle størrelser samt kjegler, isposer og ballpumpe. 
Det er merket i containeren hvor utstyret til de ulike alderstrinn ligger. De minste har utstyret nederst til venstre i containeren, junior til venstre nærmere inngangen mens de største finner utstyret til høyre i containeren. Veldig fint om alle rydder utstyret tilbake på riktig plass etter endt trening slik at de neste lagene enkelt finner sitt utstyr.

Ønske om nytt utstyr, mangel av utstyr eller ødelagt utstyr varsles til materialforvalter Rita Pedersen Vik eller andre i Freidig Fotball.