Nyttige lenker om smittevern ved håndballtrening og kamper

Oppdateringer 06.01.2021: merk at Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett ble oppdatert 4. januar. Trondheim kommunes «Veileder for idretten i Trondheim under covid-19» er oppdatert tilsvarende. Du finner lenker lenger ned på denne siden. Trondheim har stengt for all innendørs organisert idrettsaktivitet frem til 18. januar.

Følg med på nyhetssiden hos NHF region nord mht. hvilken kampaktivitet som kan gjennomføres.

Når aktivitet pågår, gjelder følgende retningslinjer (med forbehold om endringer):

SMITTEVERN PÅ FREIDIG SINE HJEMMEKAMPER:

Her er lenker til informasjon til gjestelag når dere møter Freidig på hjemmebane i Ladehallen, Leangen bydelshall, Leangenhallen, Rosenborghallen eller Trondheim spektrum.

Lagleder Freidig sender aktuell informasjon (med eventuelle tilpasninger) på e-post til gjestende lag sine kontaktpersoner i Min Håndball, minimum tre dager før kampdag.

Garderober: Kun Ladehallen og Rosenborghallen tilbyr garderobemuligheter, men Freidig ønsker å begrense bruken av disse og tilbyr kun garderobe til tilreisende lag med lang reisetid.

Hvis du er Freidig-forelder og utpekt som smittevernansvarlig, må du lese følgende oppgaveoversikt.

GENERELLE REGLER PER HALL:

Samleoversikt fra NHF Region Nord

Siste nytt fra Trondheim kommune: Facebook – Enhet for idrett og friluftsliv

Trondheim kommunes nettsted: «Veileder for idretten i Trondheim under covid-19 pandemien»

Retningslinjer Leangen idrettspark (23.11.2020)

Retningslinjer Sveberghallen – for bortelag

NASJONALE RÅD OG REGLER:

Håndballforbundets retningslinjer for håndballtrening

NHF: mest vanlige spørsmål og svar mht. korona

NHFs veileder for kamper og arrangementer

Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)»

FHIs råd vedrørende arrangementer, samlinger og aktiviteter