Korona og håndballtrening

Oppdatering 30.08.2020: lagt til NHFs veileder for kamper og arrangementer

Oppdatering 26.08.2020: lagt til håndballforbundets mest vanlige spørsmål og svar mht. korona

Oppdatering 24.08.2020: lagt til retningslinjer fra Trondheim spektrum

Gjelder fra den dagen Spektrum åpner for trening, 31. august.

Her er lenker til gjeldende retningslinjer:

Håndballforbundets retningslinjer for håndballtrening

Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)»

FHIs råd vedrørende arrangementer, samlinger og aktiviteter

Trondheim kommunes retningslinjer for bruk av idrettshaller

Trondheim kommunes retningslinjer for bruk av garderober

Trondheim kommunes retningslinjer for bruk av gymsaler

Retningslinjer Trondheim Spektrum

NHF: mest vanlige spørsmål og svar mht. korona

NHFs veileder for kamper og arrangementer

Oppdatering 4.6.2020: Samkjøring til og fra trening

Håndballstyret har drøftet spørsmålet om samkjøring til trening ut fra de nasjonale veilederne. NHF sin veileder sier at kollektivtransport frarådes og at spillerne skal holde en meters avstand også før og etter trening.

Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening så langt det er mulig. Når bil er nødvendig, er det greit å samkjøre såfremt man opprettholder anbefalt avstand og smittevernregler. Vår tolkning er at det betyr maks to personer i baksetet, faste «kjøregrupper» og at de som kjører sammen, må tilhøre samme skolegruppe/kohort.