Nyttige lenker om smittevern ved håndballtrening og kamper

Oppdateringer 28.11.2020: lenket til nettsted hvor Trondheim kommune har lagt sine veiledere, og tatt bort dokumentene som da er ugyldige. Lagt inn revidert dokument vedr. Leangen idrettspark, siden dette er nyere enn informasjonen på kommunens nettsted og NHF sin samleside.

Følg med på nyhetssiden hos NHF region nord mht. hvilken kampaktivitet som kan gjennomføres.

Når aktivitet pågår, gjelder følgende retningslinjer (med forbehold om endringer):

SMITTEVERN PÅ FREIDIG SINE HJEMMEKAMPER:

Her er lenker til informasjon til gjestelag når dere møter Freidig på hjemmebane i Ladehallen, Leangen bydelshall, Leangenhallen, Rosenborghallen eller Trondheim spektrum.

Lagleder Freidig sender aktuell informasjon (med eventuelle tilpasninger) på e-post til gjestende lag sine kontaktpersoner i Min Håndball, minimum tre dager før kampdag.

Garderober: Kun Ladehallen og Rosenborghallen tilbyr garderobemuligheter, men Freidig ønsker å begrense bruken av disse og tilbyr kun garderobe til tilreisende lag med lang reisetid.

Hvis du er Freidig-forelder og utpekt som smittevernansvarlig, må du lese følgende oppgaveoversikt.

GENERELLE REGLER PER HALL:

Samleoversikt fra NHF Region Nord

Siste nytt fra Trondheim kommune: Facebook – Enhet for idrett og friluftsliv

Trondheim kommunes nettsted: «Veileder for idretten i Trondheim under covid-19 pandemien»

Retningslinjer Leangen idrettspark (23.11.2020)

Retningslinjer Sveberghallen – for bortelag

NASJONALE RÅD OG REGLER:

Håndballforbundets retningslinjer for håndballtrening

NHF: mest vanlige spørsmål og svar mht. korona

NHFs veileder for kamper og arrangementer

Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)»

FHIs råd vedrørende arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oppdatering 4.6.2020: Samkjøring til og fra trening

Håndballstyret har drøftet spørsmålet om samkjøring til trening ut fra de nasjonale veilederne. NHF sin veileder sier at kollektivtransport frarådes og at spillerne skal holde en meters avstand også før og etter trening.

Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening så langt det er mulig. Når bil er nødvendig, er det greit å samkjøre såfremt man opprettholder anbefalt avstand og smittevernregler. Vår tolkning er at det betyr maks to personer i baksetet, faste «kjøregrupper» og at de som kjører sammen, må tilhøre samme skolegruppe/kohort.