Andre avdelinger

Freidig Fotball er en del av Sportsklubben Freidig som er et fleridrettslag med avdelingene fotball, håndball, innebandy, alpint, freeski og oritentering. Det betyr at vi er forpliktet til å samarbeide og ta hensyn til andre idretter. 

For å ivareta «Flest mulig, lengst mulig, best mulig» for alle grenene, har lagidrettene i Freidig (innebandy, håndball og fotball) inngått en samarbeidsavtale med klare føringer for hvilken idrett som har prioritet i løpet av året, og hvordan eventuelle konflikter skal løses gjennom kommunikasjon og samarbeid på lagsnivå.
Det er bred enighet om at fotball har prioritet i perioden april – september, og innebandy/håndball i perioden oktober – mars. Fotball er i ferd med å bli en helårsidrett, spesielt i ungdomsfotballen. I tillegg ser vi tendenser innenfor barnefotballen, hvor engasjerte trenere ønsker å benytte vinterhalvåret til organisert trening for eget lag. Som en følge av samarbeidsavtalen, samt at Freidig Fotball anser det som fordelaktig for utøverne å drive med variert aktivitet, tilbyr ikke Freidig Fotball organisert aktivitet for barnefotball i vinterhalvåret.

Gjennom Freidigs hovedside vil dere finne mer informasjon om de andre idrettene: http://freidig.idrett.no/ 

Dere finner samarbeidsavtalen for idrettene i Sportsklubben Freidig som utdypende tar for seg dette temaet vedlagt på denne siden.