Aktivitetsavgift

Freidig har en aktivitetsavgift for å dekke klubbens utgifter knyttet til den sportslige aktiviteten og skape gode opplevelser for nåværende og kommende utøvere. 

Inkludert i aktivitetsavgiften er:

  • Trenerkurs og andre nødvendige kompetansehevende tiltak. 
  • Leie av bane
  • Vedlikehold av egen bane
  • Oppgraderinger av garderober og anlegg
  • Dommerutgifter
  • Påmeldingsutgifter 
  • Lån av kampdrakter
  • Administrative utgifter

Aktivitetsavgiften skal sammen med klubbkontigenten være de eneste utgiftene utenom privat utstyr knyttet til aktiviteten. Når utøverne blir litt eldre kan man også ha egenandeler til reisecuper (se mer om det på egen side) og sosiale tiltak. 

Freidig benytter Spoortz medlemssystem

Se hovedklubbens side for mer informasjon:

http://hoved.freidig.idrett.no/