Nyttig info

Sportslig plan Freidig Håndball 2017 Sportsplan 2017

Trondheim Kommune – Idrett – http://www.trondheim.kommune.no/idrett

Bestemmelser om Barneidrett – http://www.nif.no/tema/barneidrett

Retningslinjer for ungdomsidrett – http://www.nif.no/tema/ungdomsidrett

Idrettens Læringsportal – http://idrettskurs.no

Samarbeidsavtale mellom avdelingene i Freidig innen barneidrett

Håndballforbundet : http://www.handball.no