HS/Klubbmøte Eberg Idrettspark

last ned program her: http://freidighandball.no/wp-content/uploads/2019/03/Invitasjon2019.pdf

https://www.facebook.com/events/2658789270803330/

Hei alle og velkommen til Klubbmøte/medlemsmøte om Eberg Idrettspark

Onsdag 27/3 kl 19-21 på Klubbhuset

Her skal vi presentere arealprogrammet/funksjonsbeskrivelse og tre ulike alternativer for idrettsparken.

Klubben, ref. avdelingene og HS, skal beslutte hvilket alternativ vi skal gå videre med for å utarbeide en finansieringsplan, driftsmodell og risikoanalyse (ref. mandatet besluttet på årsmøtet i fjor) etter møtet.

Det er spesielt viktig at de respektive avdelingsstyrene og HS deltar på møtet for å få informasjon og lytte til diskusjonene og momentene som kommer opp fra medlemmene.

Jeg ber derfor om at innkallelsen videresendes ut i de respektive avdelingsstyrene. Håndball, innebandy og fotball spesielt. Funksjonsbeskrivelsen og alternativene inneholder areal basert på innspill fra freeski og alpint så vi imøteser at også disse avdelingene er representert også.

AGENDA
* Presentasjon av idé og prosjekt, behovsanalyser og status
* Presentasjon av areal/innhold
* Forslag til 3 ulike alternativer for Eberg Idrettspark
* Diskusjon, Spørsmål og innspill

• Hvilket alternativ synes dere at Freidig skal gå videre med?

* Oppsummering

Mvh
Lise Løvseth