Årsmøte 2017 avholdes 1.mars 2018

Det er den tiden av året igjen – straks årsmøte (1.mars) og lagene skal sende inn årsberetning for 2017 og budsjett for kommende år.

FRIST: midnatt 1.feb. Leder trenger tid til å sette sammen alle innen 12.feb.

Årsberetning og budsjett sendes post@freidighandball.no.

Spørsmål vedrørende dette taes med til lagledermøte tors 1.feb kl. 20.00 på Lillestua – vel møtt! Se ellers vedlagt forslag/mal fra G03 – på begge dokument. Viktig at overskriftene på årsberetning følger samme mal.

Dere finner opplysninger om deltakeravgift til serie og satser for dommere (og annen info) i årets seriereglement: https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/praktisk-info/lover-og-regler/Serierelgement-201718/

Vel møtt